กรุณาโอนเงินตามที่ระบุ

0 บาท

หากท่านโอนเงินไม่ตรงตามที่ระบบได้แจ้ง ท่านอาจจะไม่ได้รับเครดิตหรืออาจจะได้รับช้ากว่าปกติ *กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หากท่านไม่ได้รับเครดิตหรือถูกยกเลิกโดยระบบ

การโอนเงินอัตโนมัติ

*ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบบัญชีของท่านและบัญชีปลายทาง ต้องตรงกับที่ระบบจัดไว้ให้

วิธีการ

  1. ท่านจะพบบัญชีของท่านและของทางเรา
  2. ให้ท่าน Copy เลขที่บัญชีของทางเรา หรือบัญชีปลายทางสำหรับโอนเงินเพื่อเติมเครดิต
  3. หากท่านทำการโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม 'กดปุ่มนี้เมื่อโอนเสร็จเรียบร้อย'
  4. รอระบบตรวจสอบและเพิ่มเครดิตให้ท่าน 1 - 5 นาที (ไม่ต้องรีเฟรชหน้า) หากท่านรีเฟรชหน้า ระบบก็ยังทำรายการต่อ ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิก
  5. เมื่อสำเร็จแล้ว จะปรากฏคำว่า 'เติมเงินสำเร็จแล้ว' และปุ่ม 'กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปหน้าแรก'

คำเตือน

  • *****หากกดปุ่ม กดปุ่มนี้เมื่อโอนเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่ท่านโอนเงินเข้าบัญชีปลายทาง ท่านจะได้รับเครดิตช้ากว่าปกติ *ไม่แนะนำ
  • *** ไม่ต้องรีเฟรชหน้า หากระบบเติมเครดิตให้ท่านแล้ว จะมีข้อความติดต่อกลับ 'สำเร็จแล้ว' ให้ท่านรอที่หน้าเว็บไซต์จนกว่าจะปรากฏข้อมูลขึ้น
  • * ระบบอัตโนมัติจะอ้างอิงระบบจะแจ้งยอดเงินพร้อมทศนิยมที่ท่านต้องโอน ท่านจำเป็นต้องโอนให้ตรงกับยอดนั้น ห้ามปัดเศษเด็ดขาด และบัญชีต้นทางของท่านต้องตรงกับที่ท่านได้เคยระบุไว้
  • ** เมื่อโอนเงินแล้วระบบจะทำการเช็ค และเติมเครดิตให้อัตโนมัติ ภายใน 1 - 5 นาที หลังการโอนเงิน
  • หากบิลโอนเงินนั้นโดนยกเลิก นั่นอาจหมายถึงบัญชีของทางเราไม่พบยอดที่ท่านโอนเข้ามา หรือโอนเงินเข้ามาโดยจุดทศนิยมไม่ถูกต้อง ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ของเรา